Το παρόν πληροφοριακό σύστημα αποτελεί την υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) με ειδικό πεδίο εφαρμογής, τη διαχείριση και προώθηση του τουρισμού, στην περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την τουριστική προβολή των ελληνικών προορισμών τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο – δεν αξιοποιούν παρά μόνο ελάχιστες από τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο για δυναμική τουριστική προβολή. Αντίστοιχοι ιστότοποι του εξωτερικού όχι μόνο προσφέρουν ασύγκριτα μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών που διαρκώς επικαιροποιούνται και που βασίζονται σε κείμενα υψηλής ποιότητας, αλλά λειτουργούν ως ολοκληρωμένες εμπορικές πλατφόρμες προς όφελος των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.

Μέσω αυτών των επίσημων ιστοσελίδων των Δήμων, Νομαρχιών και Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού μπορεί ένας επισκέπτης να προγραμματίσει κάθε πτυχή του ταξιδιού του και να προαγοράσει πλήθος τουριστικών υπηρεσιών – από δωμάτιο σε ξενοδοχείο μέχρι εισιτήριο σε συναυλία. Η μεγάλη αυτή διαφορά ως προς την έκταση, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής παρουσίασης μεταξύ ελληνικών και πολλών ξένων τουριστικών προορισμών έγκειται τόσο στον τρόπο οργάνωσης των αρμόδιων φορέων και οργανισμών όσο και στο σχεδιασμό της τεχνολογικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον εκάστοτε ιστότοπο.

Ακόμη και μικροί τουριστικοί προορισμοί ευρωπαϊκών χωρών έχουν πλέον υιοθετήσει τα λεγόμενα Συστήματα Διαχείρισης Προορισμού (ΣΔΠ) και έχουν προσαρμόσει – λόγω των μεγάλων πλεονεκτημάτων που αυτά έχουν – τη λειτουργία των τοπικών τουριστικών οργανισμών στις απαιτήσεις αυτών των συστημάτων. Το αποτέλεσμα της παγιωμένης στην Ευρώπη τάσης για αντικατάσταση των ιστοσελίδων πρώτης και δεύτερης γενιάς με ολοκληρωμένα ΣΔΠ είναι η δυνατότητα αποτελεσματικής προσέγγισης της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς με περιορισμένα κονδύλια καθώς και η οικονομικότερη λειτουργία των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών οργανισμών τουρισμού.

Το ΣΔΠ προσφέρει πληθώρα εργαλείων για τη δυναμική προώθηση και προβολή ενός προορισμού στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά και μπορεί χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό του να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις μικρών και μεγάλων προορισμών ανεξαρτήτως γεωγραφικού εύρους.

Το Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού ή ΣΔΠ (από τον αγγλικό όρο Destination Management System ή DMS) δεν είναι απλά μια ιστοσελίδα. Αποτελεί τη μόνη δοκιμασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός προορισμού στο διαδίκτυο.

Η ανάπτυξη ενός ΣΔΠ ουσιαστικά αποτελεί μια κατεξοχήν αναπτυξιακή επένδυση που θα ωφελήσει συνολικά τον προορισμό και θα βελτιώσει ριζικά την πρόσβαση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων στην εθνική και διεθνή τουριστική αγορά.