Αναθέτουσα Αρχή

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος / Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας / Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
 • Κωδικός NUTS: ΕL 233 / ΟΠΣ: 5035336
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47 (Διοικητήριο), ΤΚ 27131 Πύργος, Ελλάδα
 • Τηλέφωνο: +30 26213-60480 και -60518
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: da@ilia.pde.gov.gr
 • Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας / Ιωάννα Σπηλιοπούλου
 • Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pde.gov.gr

Αντικείμενο του έργου

Η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής που στηρίζεται σε τεχνολογίες συστημάτων διαχείρισης τελικού Προορισμούς (Destination Management System) και αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των αρχαιολογικών μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των τουριστικών υποδομών και των αξιοθέατων της Π.Ε. Ηλείας μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος με ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον διεπαφής.

Με την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης τελικού προορισμού παρέχονται προηγμένες τεχνολογικά υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους δυνητικούς επισκέπτες με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα σημαντικότερα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή τους αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους στη δημιουργία μίας συλλογής ψηφιακού περιεχομένου με ιστορική αλληλουχία ή θεματική συσχέτιση απεικονίζοντας έτσι την ιστορική εξέλιξη και το ενδιαφέρον των πολιτών /επισκεπτών σχετικά με τα σημαντικά σημεία της περιοχής.

Μέσω της πλατφόρμας και των υπηρεσιών που παρέχονται ο επισκέπτης μπορεί:

 • Να περιηγηθεί στην ιστορία και στα μνημεία της περιοχής. Η περιήγηση συνοδεύεται από φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα, χάρτες κλπ.
 • Να περιηγηθεί ανά θεματική ενότητα (μνημεία, παράδοση, λαογραφία, εκδηλώσεις, κλπ.). Κατά τη διάρκεια της περιήγησης του μπορεί μεταξύ άλλων να έρθει σε επαφή με :
  • Επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος π.χ. μουσεία και μνημεία μέσα από πανοραμικές φωτογραφίες 360ο των παραπάνω αναφερόμενων χώρων
  • Ιστορικό αρχείο διαθέσιμο στην Π. Ε Ηλείας
  • Υλικό διαθέσιμο στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων
  • Ιστορικούς χάρτες
  • Πρόσθετο πολιτιστικό υλικό
 • Να έχει πρόσβαση στο πολιτισμικό πλούτο αλλά και στη σύγχρονη εικόνα της περιοχής, μέσω προηγμένων εφαρμογών πολυμεσικής παρουσίασης. Πιο συγκεκριμένα:
  • Υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες
  • Εικονικές περιηγήσεις 360ο
  • Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις
 • Να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της Διαδικτυακής Πλατφόρμας με περιεχόμενο που θα δημιουργήσει ο ίδιος και θα μεταφορτώσει σε αυτή
 • Να ενημερωθεί για εκδηλώσεις που συμβαίνουν στην Π.Ε. Ηλείας
 • Να ενημερωθεί και να σχολιάσει ή να βαθμολογήσει περιεχόμενο που έχουν μεταφορτώσει άλλοι επισκέπτες κλπ.
 • Παρουσίαση προτεινόμενων τουριστικών διαδρομών, μέσω διαδραστικών χαρτών με αναλυτική παρουσίαση του κάθε σημείου της διαδρομής, του τρόπου μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο, αλλά και πληροφορίες συνολικά για την διαδρομή όπως διάρκεια, περιγραφή κα.
 • Υπηρεσία ηλεκτρονικού ημερολογίου, στα πλαίσια της οποίας απεικονίζεται το σύνολο των σημαντικών ημερομηνιών, σχετικών με το σύστημα (εορτές, σημαντικές εκδηλώσεις, γιορτές και Αθλητικές διοργανώσεις στην Περιοχή σε ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο
 • Διαχείριση του Πλούσιο Πολυμεσικού περιεχόμενο ανάδειξης των περιοχών
 • Ενσωμάτωση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης και ποιοτικής έρευνας επισκεψιμότητας, τάσεων και απόψεων των τελικών χρηστών
 • Ανάπτυξη εφαρμογών προσωποποιημένης και επαυξημένης παροχής πληροφοριών μέσω κινητού τηλεφώνου