Νέα Φιγαλεία

POLYGON((21.761665503560693 37.45035563227489,21.785526434957177 37.450491910772,21.78569809633413 37.43359148388424,21.762180487691552 37.43304624111151,21.761665503560693 37.45035563227489))
Λίστα προορισμών

Ι. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου Ζούρτσας

Ο Βυζαντινός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, στην Ζούρτσα, θεωρείται το αρχαιότερο Βυζαντινό Μνημείο της Ηλείας και ένα ...
Νέα Φιγαλεία Ζαχάρως, Τ.Κ. 27065
6944328253

Λαογραφικό μουσείο Νέας Φιγαλείας

Το Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Φιγαλείας, αποτελεί ένα στολίδι για την περιοχή.
Νέα Φιγαλεία, Ζαχάρω Ηλείας Τα.Κ. 27065
6947578534