Κάθε αντικείμενο φέρνει τον επισκέπτη πιο κοντά, με την ιστορία των κατοίκων της Καλίδονας και με ασχολίες και συνήθε

Το μουσείο στεγάζεται στο κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου και είναι γεμάτο αξιόλογα κειμήλια που κουβαλούν μνήμε